One Response

  1. Jacqui
    Jacqui 12 abril, 2015 at 13:16 · Reply

    Aquests tipus de llibres a mi em fansicen ja que et permeten cone9ixer de forma concentrada la histf2ria d’un indret.Recordo una novelb7la histf2rica d’aquestes tan de moda despre9s del Codi DaVincid, el seu tedtol e9s L’anell . Pel meu gust no te9 cap fet destacat al seu argument, perf2 part de la trama es situa a la barcelonina i ce8ntrica esgle8sia de Santa Anna i fa un bon repe0s a la seua histf2ria. Nome9s per aixf2 ja val la pena.

Leave a Reply

*