UNA NOVA INTERPRETACIÓ DEL BALL DES CÒSSIL

UNA NOVA INTERPRETACIÓ DEL BALL DES CÒSSIL

Un ball característic que es conserva al poble des Castell és l’anomenat Ball des Còssi, Ball des Còssil o Ball d’Escòcia, (1) encara que m’agrada més la versió fonètica que emprava la gent del poble: Ball des Cossi, variant malauradament avui en dia completament en desús. És un fet generalitzat per els menorquins, i sobretot per els habitants des Castell parlar d’aquest ball com una cosa aïllada i exclusiva del nostre poble, amb què no es troben paral.lels a excepció de les danses procedents d’Escòcia. Aquesta tendència encara s’ha vist més fortament arrelada i justificada arran d’haver afegit a poc a poc, sobretot d’ençà els anys 60 i les dues darreres dècades, tota una sèrie d’elements escocesos en la vestimenta, buidant de mica en mica el seu tarannà més original.
Les característiques generals del ball: format antigament per homes i dones, la vestimenta, la seva interpretació en solemnitats de caire religiós, els bastons, la figura de la dama, la melodía, la posible etimología de la paraula , etc. Són una mostra que aquesta dansa apunta més bé vers una relació més propersa amb les danses rituals religioses mediavals emmercades sobretot dins el conjunt de la cultura catalana que no amb balls procedents d’Escòcia. De fet s’han trobat a l’illa de Mallorca documents històrics sobre el nom d’aquesta dansa abans de la dominació británica a Menorca!, la qual cosa demostra el que estem dient, com exemple vegem les següents cites, de començament del segle XVII on se’ns descriu un ball de cossis amb aquests termes: “Eren de deu a dotze joves endiumenjats d’una manera molt vistosa que duien en la mà cada un d’ells, una fusta distinta recoberta de flors… A un momento donat un d’ells entrava ballant i cantant una cançó i posava enmig de l’església la seva fusta enremellada (any 1613)” (2). També en relació de prtocessons a Mallorca, corresponent a l’any 1662, els diferents gremis apareixen citats amb aquest ball: “los asaonadors: son pendó, ball de cossis, S. Cristòfol de Bulto, son penó, i gallardet trenta sis parells (de atxes)”. Igualment “los forners: una bandera de domàs blanc, son gallardet i panó, ball de cossis, quaranta dos parells; los paraires: son gallardet i panó ball de cossis, Sta. Praxedis…”; “los ferrers: son gallardet i panó, ball de cossis i trenta cinc parells… (d’atxes)”.(3
Repeteix, fixem-nos com ja es troba documentada a Mallorca la dansa del Ball des Cossi abans de la dominació anglesa a Menorca. A un dels llibres musicals litúrgics de principi del segle XX de la parròquia des Castell apareix la música del Ball des Còssil juntament amb els salms i els himnes litúrgics, la qual cosa referma la vinculació d’aquesta dansa amb el vessant religiós o paralitúrgic. Aquesta és la versió que vaig començar a introduir ja fa un grapat d’anys arran dels estudis de reconeguts professors com el musicòleg Xavier Carbonell i sobretot l’erudit historiador mallorquí Gabriel Llompart, que ja es troba confirmada, a partir de la documentació històrica suara esmentada, com dansa ritual d’origen mediaval.

F. XAVIER MARTÍN MARTÍNEZ (Professor de l’IES ”Cap de Llevant”, Maó) (2005): Imatges del passat Es Castell, p. 56
______________________________________
(1) Cf. Els meus articles en què es presenta, a partir dels estudis de musicòlegs i historiadors força reconeguts, una nova visió sobre l’origen d’aquesta dansa: El Ball des Còssil, publicat a les “III Jornades de Cultura Popular a les Illes Balears”, celebrades a Formentera l’any 1995, Ed. Consell Insular d’Eivissa i Formentera. I més recentment Una nova intrerpretació del Ball des Còssil, publicat a S’Auba, revista sobre l’especial de festes de Sant Jaume 2002, pàgs. 18/21.
(2) ACM “Llibre de Clavaria” 1613, Noticiari de Mallorca ms. F188.(3) Arxiu Històric de Mallorca: “Ceremonial del Archivo” (1541-1686, ff. 186 v. (citat per l’historiador el P. Gabriel Llompart).
(3) Arxiu Històric de Mallorca: “Ceremonial del Archivo” (1541-1686, ff. 186 v. (citat per l’historiador el P. Gabriel Llompart).

 

Grup de Ball des Còssil a l’any 1963Ball des Còssil 1963